YAKLAŞIK MALİYET
Tesisat ve Elektrik Analizlerine İhtiyacınız var mı?
Tesisat ve Elektirk pozları analizleri:
Teklifinizi hazırlarken Tesisat ve Elektrik pozlarından oluşan maliyet kalemleriniz için fiyat analizleriniz program tarafından otomatik olarak hazırlanır.

Bayındırlık Bakanlığı kitabında bulunan Tesisat ve Elektrik pozlarına ait analizler malzeme ve işçilik olarak hazırlanmış olup, yaklaşık maliyetinizde bu pozları yazdığınızda fiyat analizlerini otomatik olarak alabilirsiniz.

Analiz içerisinde Alt Analizler oluşturmak ister misiniz?
Analiz ve Alt Anazliler:
Hazırlamış olduğunuz analizlerin içerisinde, analizi oluşturan pozların analizi varsa program bunları otomatik olarak size getirir.
Örneğin: 10.053 pozunu analiz penceresine yazdığınızda, bu poza ait analizi, alt analiz penceresinde görebilirsiniz. Analiz ve alt analizler içersinde yaptığınız her bir değişiklik fiyata otomatik olarak yansır.

CepPro
Tak, Çalış, Çıkar...
Flash disk üzerinde çalışan İLK ve TEK program ( Programınızı cebinizde taşıyın )

Yaklaşık Maliyet ve Hakediş paket programınızı CD ve kilit anahtarı olmadan istenilen yere taşıyarak istenilen bilgisayarlar da CepPro (USB Flash Disk) ile çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz.

 • CepPro ile bilgisayara program kurulumu yapmazsınız.
 • CepPro ana bilgisayarın diskini kullanmaz.
 • Program ve açmış olduğunuz tüm dosyalarınız CepPro içerisindedir.
 • CepPro bilgisayara hiç bir şekilde yükleme yapmaz.
 • CepPro' yu bilgisayardan çıkardığınızda ana bilgisayarda program ve dosyalarınız kalmaz.
 • CepPro ile Yaklaşık Maliyet ve Hakediş paket programınızı, internet cafe de, arkadaşınızın bilgisayarında veya notebook'unuzda tak, çalış, çıkar sistemiyle kullanabilirsiniz.


İlginizi Çekecek Konular
 • Maliyet hesaplama
 • Pursantajdan maliyet hesaplama
 • Piyasa fiyatı oluşturma
 • Teklif deki pozlarınızın fiyatlarına göre otomatik analiz hazırlama
 • Teklifinizdeki her bir poz için fiyat analizini hazırlarken, analiz içerisinde düz işçi, mazot gibi rayiçlerin fiyatlarını sabit tutup, analiz değerlerini teklif fiyatınıza göre hesaplatma
 • Teklif tutarını istenilen rakama ayarlama
 • Fiyat analizi hazırlama
 • Vermek istediğiniz teklife göre fiyat oluşturma
 • Nakliyeli maliyet hesaplama
 • Nakliye fiyatlandırması yapma
 • SSK giderlerini teklif tutarınızın içinde olacak şekilde hesaplama
 • Piyasa fiyatı ile birim fiyatları mukayese etme
 • Genel giderleri hesaplama
 • Raporları Excel'e formül bazında gönderme
 • Piyasa fiyatları ile analiz hazırlama
 • İmalat, demir ve tesisat metrajı hazırlama
 • Anahtar teslim ve Teklif birim fiyatlı hakediş hazırlama
 • Mahal listesi hazırlama
 • Teknik şartname hazırlama
 • Fiyatları istenilen katsayı ile çarpma veya bölme
 • Her bir poz için maliyet ve kar yüzdelerini ayrı ayrı hesaplama