GENEL ÖZELLİKLER
 • Bak - Birim fiyat ve piyasa fiyatlarına göre maliyet hesaplama
 • Bak - Pursantaj yüzdelerinden genel maliyet tutarını hesaplama
 • Piyasa fiyatlarınızı arşiv dosyasında toplayarak gerektiğinde tekrar bu fiyatlardan yararlanma
 • Bak - Fiyat analizi hazırlama
 • Bak - Teklifinizde hazırlamış olduğunuz her bir pozun fiyatına göre analiz değerleri otomatik olarak hazırlama
 • Bak - Her bir poz için fiyat analizini hazırlarken, analiz içerisindeki düz işçi, mazot gibi rayiçlerin fiyatlarını sabit tutup, diğer rayiç fiyatlarını değiştirerek analiz değerlerini teklif fiyatınıza göre hesaplama
 • Bak - Analiz içerisindeki malzeme, işçilik, makine rayiçlerinin toplam yüzdelerini ve tutarlarını görebilme
 • Hazırlamakta olduğunuz analizi, farklı bir analizden faydalanarak oluşturma
 • Bak - Analizlere yapım şartları ve açıklamalar girebilme
 • Bak - Her bir analiz için kar yüzdesini belirleme
 • Analizde herhangi bir malzemenin fiyatındaki değişikliği tüm analizlere yansıtama
 • Bak - Analizde, fiyatları değişecek veya sabit kalacak rayiçleri belirleyerek, analizlerinizi fiyat tekliflerinize göre otomatik hazırlatma
 • Bak - Analizleri güncel piyasa fiyatlarıyla hazırlama
 • Farklı dosyalarda veya bilgisayarlarda hazırlanmış olan yaklaşık maliyetlerin tek bir dosyada birleştirilmesi
 • Bak - Teklif tutarını ve/veya imalat grubunu istenilen rakama ayarlama
 • Vermek istediğiniz teklife göre fiyat oluşturma
 • Bak - Teklifinizdeki her bir kaleme ait fiyatlarınız için ayrı ayrı maliyet ve kar yüzdelerini belirleme
 • Bak - Maliyet tutarınızı ve teklif tutarınızı ayrı ayrı görebilme
 • Bak - Teklifinizdeki poz numaralarını sizin belirleyeceğiniz bir poz formatına göre değiştirme
 • Bak - Teklif deki genel pursantaj yüzdesi %100 olarak hesaplanırken, pursantaj yüzdesini değiştirerek (%97 gibi) sizin belirleyeceğiniz orana göre hesaplatma
 • Piyasa fiyatı ile birim fiyatları mukayese etme
 • Bak - Genel giderleri hesaplatma (şantiye, personel, sözleşme, noter, kik harcı, damga vergisi, yemek, kırtasiye vb.)
 • Bak - SSK giderlerini teklif tutarınızın içinde olacak şekilde birlikte hesaplama
 • Bak - Nakliyeli maliyet hesaplama
 • Bak - Her bir kalem için nakliye formüllerine göre fiyatlandırma yapma
 • Bak - Nakliyeli maliyet hesaplamada her bir pozun nakliyesini bir alt satırında gösterme veya genel nakliye olarak hesaplatma
 • Bak - Teklifinizde, her bir grup içerisine yazdığınız pozlarınızın genel toplamlarını detaylarıyla birlikte gösterme
 • Teklifinizin içerisindeki malzeme, işçilik ve makine oranlarını görebilme
 • Birim fiyatları istenilen katsayı işe çarpma veya bölme
 • Birim fiyatları istenilen para birimine çevirme
 • Teklif deki pozlardan hakediş ödemeleri için fiyat farkı ağırlık oranlarının hesaplanması
 • Her bir poz için, pozun nerelerde kullanılacağı, hangi imalatlar için yapılacağı hakkında mahal listesi hazırlama
 • Bak - Poz tanım ve tariflerinden teknik şartname hazırlamaya yardımcı olma
 • Bak - Raporları Excel'e formül bazında göndererek raporlar içerisinde yapılan her hangi bir değişikliğin sonuca direk yansıması
 • İmalat, demir ve tesisat metrajı hazırlama
 • Metrajlara girilen pozların yaklaşık maliyet, fiyat analizi ve hakedişe aktarılması
 • Farklı dosya ve bilgisayarlardan metraj birleştirme
 • Anahtar teslim ve Teklif birim fiyatlı hakediş hazırlama
 • Hakedişler için; Metraj icmali (yeşil defter), yapılan işler listesi, yıllık ödenek dilimleri ve imalat iş programı, iş programı ve ödenek dilimlerinin izlenmesi, ihzarat tespit tutanağı, fiyat farkı hesap tablosu, hakediş icmali, hakediş özeti, hakediş raporu (ön ve arka kapak), dizi pusulası, mukayeseli keşif hazırlama
 • Teklif birim fiyatlı hakedişte, revize birim fiyat uygulamasının otomatik yapılması
 • Hakedişte fiyat farkı için, ağırlık katsayıları ve TEFE uygulaması yapılması
 • Hakedişte, fiyat farkı hesabının, ödenek dilimlerine göre otomatik yapılması